کِشی انتقاد کارمند دونالد ترامپ اخبار بین الملل

کِشی: انتقاد کارمند دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث حکم قصاص جهت مردی که بخاطر متلک گفتن به همسرش،مرتکب قتل شد

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛لحظاتی بعد تیمی از مأموران روانه بیمارستان شدند. بررسی ها نشان داد چند روز قبل درگیری خونینی بین چند مرد جوان در حوالی خیابان اتاب

حکم قصاص جهت مردی که بخاطر متلک گفتن به همسرش،مرتکب قتل شد

عبارات مهم : خیابان

شامگاه یازدهم آذر سال 95 وقوع یک قتل به مأموران پلیس گزارش شد.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛لحظاتی بعد تیمی از مأموران روانه بیمارستان شدند. بررسی ها نشان داد چند روز قبل درگیری خونینی بین چند مرد جوان در حوالی خیابان اتابک رخ داده است که در جریان آن مقتول با اصابت چاقو بشدت زخمی و به بیمارستان انتقال یافته شده است است.

مأموران در نخستین گام دریافتند مرد دیگری نیز در این درگیری مجروح شده است هست. بنابراین از مرد زخمی که بهمن نام دارد، تحقیق کردند.

حکم قصاص جهت مردی که بخاطر متلک گفتن به همسرش،مرتکب قتل شد

وی گفت: در منزل دوستم صفدر بودم که همسرش به منزل آمد و گفت چند مرد جوان مزاحم او شده است اند. دوستم به خیابان رفت و با مقتول که مست بود، درگیر شد. من جهت میانجیگری به خیابان رفتم و قصد داشتم دوستم را به منزل بیاورم که ناگهان چوبی به سرم خورد و از هوش رفتم و دیگر هیچ چیز نفهمیدم.مأموران در ادامه صفدر را بازداشت کردند. وی نیز در بازجویی ها قتل را انکار کرد و مدعی شد هنگامی که دوستم با چوب زخمی شد متوجه نشدم که چه کسی به مقتول ضربه زد.

بدین ترتیب با صدور کیفرخواست جهت دو متهم صبح دیروز صفدر و بهمن به اتهام قتل عمد و همکاری در نزاع خیابانی از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شدند تا محاکمه شوند.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛لحظاتی بعد تیمی از مأموران روانه بیمارستان شدند. بررسی ها نشان داد چند روز قبل درگیری خونینی بین چند مرد جوان در حوالی خیابان اتاب

در شروع جلسه اولیای دم خواستار قصاص عاملان قتل شدند. آنها مدعی شدند هنگامی که متهمان با خواهر زاده مقتول درگیر شدند مقتول جهت جدا کردن طرفین دعوا بین آنها قرار گرفته ولی با ضربه چاقو به قتل رسیده است.

صفدر متهم ردیف اول پای میز محاکمه ایستاد و در دفاع از خودش گفت: هنگامی که همسرم از راه رسید و عنوان مزاحمت را گفت خونم به جوش آمد و با دوستم سراغ مزاحمش رفتیم. باهم درگیر شدیم نمی دانم چه شد که ضربه ای به مقتول زدم. من آنقدر عصبانی بودم که نمی دانستم چه کار می کنم. سپس دیگر متهم هم در دفاع از خودش گفت: من درآن لحظه به خاطر ضربه ای که به سرم خورد بیهوش شدم ونمی دانم چه اتفاقی افتاد. این گزارش حاکی است مقتول در آخرین اظهاراتش قبل از مرگ، صفدر را به عنوان عامل مهم این نزاع و جنایت معرفی کرده است.

قضات از متهم پرسیدند آیا مقتول را کشتی؟ وی گفت چون فکر می کردم مقتول جهت زنم مزاحمت ایجاد کرده درحالی که خواهرزاده اش مزاحم همسرم بود. همه این درگیری ها به خاطر متلک بود فقط می خواستم او را گوشمالی دهم و نمی خواستم او را بکشم….

حکم قصاص جهت مردی که بخاطر متلک گفتن به همسرش،مرتکب قتل شد

پس از آخر جلسه قضات وارد شور شده است وبا توجه به محتوای پرونده متهم ردیف اول را که شوهر زن جوان بود به اتهام قتل عمد به قصاص و به خاطر جراحات غیر مؤثر درمرگ مقتول به پرداخت دیه محکوم کردند. همچنین متهم ردیف دوم را به خاطر شرکت در نزاع به حبس محکوم کردند.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛لحظاتی بعد تیمی از مأموران روانه بیمارستان شدند. بررسی ها نشان داد چند روز قبل درگیری خونینی بین چند مرد جوان در حوالی خیابان اتاب

واژه های کلیدی: خیابان | خیابانی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog