کِشی انتقاد کارمند دونالد ترامپ اخبار بین الملل

کِشی: انتقاد کارمند دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی کل کشور درگیر خشکسالی است

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن اشاره به آخرین اوضاع خشکسالی کشور تاکید کرد: بر اساس شاخص ۱۰ ساله، کل مساحت کشور دچار درجات متفاوت خشکسال

کل کشور درگیر خشکسالی است

کل کشور درگیر خشکسالی است

عبارات مهم : جمعیت

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن اشاره به آخرین اوضاع خشکسالی کشور تاکید کرد: بر اساس شاخص ۱۰ ساله، کل مساحت کشور دچار درجات متفاوت خشکسالی است.

صادق ضیائیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شاخص بلندمدت SPEI (بارش، تبخیر و تعرق) ۱۰ ساله کشور تصریح کرد: در دوره ۱۰ ساله، ۵.۶ درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۵۶.۴ درصد خشکسالی متوسط، ۳۰.۳ درصد خشکسالی شدید و ۳.۹ درصد خشکسالی بسیار شدید هست. در این میان تنها ۳.۲ درصد جمعیت کشور در شرایط نرمال، یک دهم درصد در شرایط ترسالی میانگین و سه دهم درصد در شرایط ترسالی ضعیف قرار دارد.

کل کشور درگیر خشکسالی است

وی همچنین به مساحت تحت تاثیر خشکسالی در مقیاس بلندمدت اشاره و اظهار کرد: در بازه ۱۰ ساله، ۶.۷ درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی ضعیف، ۵۱.۲ خشکسالی متوسط، ۳۴.۸ خشکسالی شدید، ۳.۹ خشکسالی بسیار شدید دارد همچنین ۲.۹ درصد مساحت کشور در شرایط نرمال، ۰.۱ درصد در شرایط ترسالی میانگین و ۰.۳ درصد ترسالی ضعیف قرار دارد.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی با بیان اینکه در بازه بلندمدت استان قم با ۲۷.۴ درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید بدترین اوضاع را در میان استان ها دارد، تاکید کرد: در دوره ۱۰ ساله تقریبا کل کشور دچار درجات متفاوت خشکسالی است و بخش های عمده ای از استان های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، بوشهر، کرمان و قسمت هایی از کرمانشاه، لرستان، یزد، سمنان، قم، سیستان و بلوچستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری با خشکسالی بسیار شدید دست و پنجه نرم می کنند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن اشاره به آخرین اوضاع خشکسالی کشور تاکید کرد: بر اساس شاخص ۱۰ ساله، کل مساحت کشور دچار درجات متفاوت خشکسال

وضعیت خشکسالی کشور در یک سال گذشته

ضیائیان در ادامه شرایط خشکسالی کشور را در مقیاس کوتاه مدت تشریح کرد و گفت: بر اساس شاخص SPEI یک ساله، ۲۵.۲ درصد جمعیت کشور دچار خشکسالی خفیف، ۲۴.۴ درصد خشکسالی متوسط، ۱۵.۵ درصد خشکسالی شدید، ۲۱.۵ خشکسالی بسیار شدید هست. از سوی دیگر ۰.۲ درصد جمعیت کشور در شرایط ترسالی ضعیف و ۱۳.۲ درصد جمعیت کشور در اوضاع نرمال قرار دارد.

وی ادامه داد: طبق شاخص کوتاه مدت یک ساله خشکسالی تا آخر خرداد ماه سال جاری، استان های خوزستان، بوشهر، بخش هایی از ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان با درجات متفاوت خشکسالی مواجه بودند و بدترین اوضاع را به لحاظ جمعیت تحت تاثیر خشکسالی نسبت به سایر استان ها داشتند.

این مسئول شرکت هواشناسی در مورد مساحت تحت تاثیر خشکسالی در بازه کوتاه مدت گفت: در بازه یک ساله ۲۴ درصد مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف، ۲۶.۳ درصد خشکسالی متوسط، ۱۴.۶ درصد خشکسالی شدید و ۲۱.۷ درصد خشکسالی بسیار شدید هست. از سوی دیگر ۱۲.۳ درصد مساحت کشور در اوضاع نرمال و ۰.۲ مساحت کشور در شرایط ترسالی ضعیف قرار دارد.

کل کشور درگیر خشکسالی است

ضیائیان در آخر اظهار کرد: در بازه یکساله تا آخر خرداد ماه امسال ۹۲.۷ درصد مساحت استان بوشهر دچار خشکسالی بسیار شدید است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن اشاره به آخرین اوضاع خشکسالی کشور تاکید کرد: بر اساس شاخص ۱۰ ساله، کل مساحت کشور دچار درجات متفاوت خشکسال

واژه های کلیدی: جمعیت | خشکسالی | استان قم | استان بوشهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog